Boogschieten - Ridders van de Achterhoek


Het (hand-) boogschieten wordt bij ons gemiddeld een keer per maand geoefend op verschillende locaties. Soms doen we het op de weide waar ook ons herfstkamp gehouden wordt, andere keren bij bevriende groepen.

Wat altijd belangrijk is, is de veiligheid, op welke locatie dan ook. Je moet altijd op de omgeving letten bijvoorbeeld vanwege loslopende honden of mensen die niet opletten. We gebruiken ook een vangnet om misgeschoten pijlen op te vangen. De pijlen mogen het terrein niet verlaten.
Je moet ook altijd toestemming hebben van de terrein eigenaar om daar te mogen schieten. Dat ben je wettelijk verplicht.
   
De ene keer wordt er met maar twee personen geschoten, andere keren met wel 20 man waarna het vaak afgesloten wordt met een barbecue of koffie met koek.

Vormen van boogschieten - Ridders van de Achterhoek


Kaartschieten
Dit is wat tegenwoordig veel gedaan wordt en ook wel Fita- schieten heet. Men schiet op een afstand tussen de 18 en 120 meter op een kaart. In 10 of 12 ronden wordt er per keer 3 maal geschoten.
Bij deze tak van schieten worden alle bogen toegestaan, maar elke soort schiet in zijn eigen klasse.
Deze tak van sport word ook bij de Olympische spelen beoefend.

    Jacht of 3D schieten
Deze tak van boogschieten wordt zowel door Fita- als traditionele schutters beoefend. Het is bedoeld om het jachtgevoel van vroeger te trainen of na te bootsen, zonder dat hier dieren door te hoeven lijden.
Het gaat hier om kunstdieren die zijn verdeeld in een aantal zones die in het echt ook als dodelijk of minder dodelijke treffers zouden gelden.Raak je een dodelijke zone in je eerste schot, krijg je daar ook de meeste punten voor.
De afstanden varieren van alles tussen 5 en 120 meter.
Deze wedstrijden zijn vaak onderverdeeld in 2 disciplines. Als eerste de veldronde.
Je mag tot maximaal 3 pijlen schieten, en voor elk volgende schot kun je minder punten verdienen.
Daarna volgt vaak een jachtronde. Per doel krijg je maar 1 schot. Dit is leuk voor de ervaren schutters, maar zwaar voor de beginnelingen.

Cloudschieten (of ballistisch schieten)
Dit is niet het schieten op wolken, zoals de naam doet vermoeden, maar het schieten op een vlag waarbij zeer grote afstanden overbrugd moeten worden. De reguliere afstand is 180 yard, ofwel circa 160 meter. De afstanden worden ook wel gevarieerd tusen 80 en 200 meter. Je pijl moet zo dicht mogelijk bij de vlag terecht komen. Hier worden maximaal 3 pijlen per keer geschoten.
Deze wedstrijden komen niet zo heel vaak voor omdat meestal de ruimte die je ter beschikking hebt te beperkt is.
Deze tak van boogschieten komt voort uit de middeleeuwen en werd vooral gebruikt om een regen van pijlen vanaf grote afstand op de vijand te laten neerkomen om deze uit te schakelen. Als zo'n 3000 schutters op deze manier 20 pijlen per minuut konden afschieten was het mogelijk om een heel leger op grote afstand uit te schakelen.

Snelschieten
Hiervoor zijn vooral de traditionele bogen geschikt.De training is vooral bedoeld om het tempo van normaal schieten op te voeren. Het gaat er om dat men niet meer hoeft te denken en vooral vanuit een instinct schiet. Het uiteindelijke doel is om dingen die bewegen of als men zelf in beweging is toch te kunnen raken.
Om dit te trainen zijn er diverse oefeningen, zoals:
1 Staand steeds sneller proberen te schieten
2 Voor- of achterwaarts lopend op een kaart gaan schieten
3 Ditzelfde ook rennend te proberen
4 Op kleiduiven schieten

Bij het schieten op kleiduiven worden houten plaatjes door iemand of een apparaat in de lucht gegooid die de schutters proberen te raken. Hiervoor worden fluflu pijlen gebruikt. Deze pijlen hebben grotere veren zodat ze niet te ver door vliegen. Hiervoor is wel een grote en ruime weide nodig die goed overzichtelijk is.

Bij genoeg training is het niet uitgesloten dat je binnen 6 seconden 3 pijlen gericht kunt schieten op minimaal 25 meter, ook als je doelen op verschillende plekken staan of bewegen.