Goswin von Alfter - Ridders van de Achterhoek


Goswin von Alfter

Goswin is geboren in 1275.Zijn vader heette Hermann von Alfter, zijn moeder Petrissa.
Hij stierf op 9 mei 1308. Over vrouw en kinderen weten we op dit moment niets. Het lijkt erop dat hij op zijn minst een zoon heeft gekregen met de naam Hermann.

In zijn familie werd de titel “Erbmarschall” doorgegeven van vader op zoon. Dat is een zeer hoge rang binnen de middeleeuwse adel. Dit hield in dat bij afwezigheid van de heer, zijn zaken (ook de belangrijke) werden waargenomen door de “Marschal”. Vermoedelijk is het vergelijkbaar met het middeleeuwse schout.

In het Gelders Armorial staat het wapen afgebeeld zonder kroon, maar op een zegel uit 1263 van Hermann van Alfter (zijn vader), staat het wapen afgebeeld met kroon.